SOPHIG.com [down for maintenance]SOPHIG.com [down for maintenance]

UNIVERS spol. s r.o.     » Chystáme veľké zmeny! «

UNIVERS, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 315
905 01 Senica
Slovakia

Telefón / fax: +421 (0)34 622 82 01
E-mail adresa: univers@univers.sk
Obchodné oddelenie: obchod@univers.sk
Vedúci servisu: servis@univers.sk

Fakturačné údaje

IČO: 31442561
DIČ: 2020376963
IČ DPH: SK2020376963
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trnava vložka č. 1201/T